Dotačný systém MK SR – najčastejšie nedostatky v žiadostiach o poskytnutie dotácie (PDF)