V súčasnosti prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu, ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde, číslo LP/2019/39.

Preposielame Vám na vedomie uvedenú informáciu s možnosťou jeho pripomienkovania.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/39

Termín ukončenia MPK: 14. 2. 2019.