Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR v poradí už 16. ročník súťaže Múzeum roka. Hodnoteným  obdobím je 1. január až 31. december 2018.

Prihlášky je možné podávať do 28. 2. 2019 (vrátane).

Bližšie informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – tu.

Vyhlásenie súťaže (PDF)