Skip to main content

Festival múzeí Slovenska 2019

Dňa 10. júna 2019 sa v Trebišove uskutoční v poradí už šestnásty Festival múzeí Slovenska, ktorý pripravuje Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína. V priebehu festivalu bude prezentácia múzeí a odborný program, ktoré súčasťou je seminár. Tohtoročnou témou seminára sú Múzeá a posilňovanie regionálnej kultúrnej identity. V rámci festivalu si môžete pozrieť stále výstavy a […]

Festival múzeí Slovenska – program

Festival múzeí Slovenska 2018 –  program (PDF) Seminár Mestské múzeá na Slovensku – stav a perspektívy – program (PDF) Upozorňujeme účastníkov, že festival sa koná v centre mesta, ktoré je pešou zónou. Vjazd bude umožnený iba múzeám, ktoré sa budú prezentovať formou stánkov a iba pod podmienkou, že v návratke včas poskytli potrebné údaje o […]

Festival múzeí 2018 v Bratislave

V dňoch 18. – 19. júna 2018 sa v Bratislave na pôde Múzea mesta Bratislavy uskutoční 15. ročník Festivalu múzeí 2018 – na nádvorí Starej radnice a v komplexe priľahlej radničnej budovy a Apponyiho paláca (Radničná 1, 815 18 Bratislava). Program podujatia je nastavený tradične – v prvý deň festivalu sa uskutočnia prezentácie múzeí – so začiatkom […]

Festival múzeí Slovenska 2017

V dňoch 26. – 27. júna 2017 sa v Liptovskom Mikuláši uskutoční v poradí už štrnásty Festival múzeí Slovenska, ktorý pripravuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci s Múzeom Janka Kráľa. Rámcový program (PDF) Prihláška (doc) Plagát (PDF) Kompletný program (PDF) Mapka

Festival múzeí Slovenska 2016

Dovoľujeme si Vás pozvať na 13. ročník tradičného podujatia pre múzejníkov – Festival múzeí Slovenska – ktorého usporiadateľom je v tomto roku SNM-Múzeum Červený Kameň v Častej. Festival sa uskutoční na hrade Červený Kameň v dňoch 27. – 28. júna 2016. Všetci ste srdečne vítaní. FMS 2016_pozvanka FMS 2016_navratka

Festival múzeí Slovenska 2015 v Starej Ľubovni

Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015 Sviatok múzejníkov sa tento rok konal v Starej Ľubovni. Mimoriadne vydarené podujatie s rekordným množstvom účastníkov ponúkalo bohatý odborný aj kultúrny program. Každoročne sa už od roku 2005 pripravuje podujatie Festival múzeí, ktoré je venované nám múzejníkom. Ideou tohto podujatia je stretnutie sa s kolegami a zdieľanie svojich výsledkov za […]