Skip to main content

Zoznam nositeľov ocenení ZMS (1998 – 2018)

Vážení priatelia, na webovú stránku do časti Aktivity/Ocenenia sme pridali zoznam nositeľov ocenení – Pamätnej medaily ZMS a Pamätného listu, ktoré boli udelené za ostatných 20 rokov. Ak ste nositeľom ocenenia ZMS z tohto alebo staršieho obdobia, skontrolujte správnosť uverejnených údajov – keďže evidencia laureátov nebola vždy dôsledná. Ak zistíte nezrovnalosti, budeme radi, ak nás […]

Štandardy odborných múzejných činností – pracovné stretnutie pre oblasť stred

Zväz múzeí na Slovensku v reakcii na ukončenie projektu”Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku”, ktorý bol v rokoch 2016 – 2017 financovaný z rozpočtu FPU, si Vás dovoľuje pozvať na odborné pracovné stretnutie pre oblasť stred, ktoré je určené pre registrované múzea so sídlom v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom samosprávnom kraji. Predmetom stretnutia bude prerokovanie pripomienok múzeí […]

Porada riaditeľov členských múzeí

V utorok 12. decembra 2017 sa v Banskej Bystrici uskutoční porada riaditeľov členských múzeí so začiatkom o 10,30 hod. Pracovné stretnutie sa bude konať vo Vzdelávacom centre Múzea SNP na Tulskej 39, teda nie v Bratislave, ako bývalo po ostatné roky zvykom. Účasť je potrebné záväzne potvrdiť do 7. 12. 2017 mailom na zms@zms.sk. Pozvánka (PDF) […]

Výmena členských preukazov Rady galerií Slovenska

Rada galérií Slovenska pristúpila k výmene členských preukazov – doteraz používané preukazy stratili platnosť. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o reflektovanie tejto zmeny a poskytnutie vzoru nového preukazu RGS pracovníkom prvého kontaktu Vášho múzea. Pravidlá poskytovania bezplatných vstupov držiteľom preukazov zostávajú bezo zmeny. Rada galérií Slovenska – vzor členského preukazu (PDF)

Štandardy odborných múzejných činností – pracovné stretnutie pre oblasť západ

Zväz múzeí na Slovensku v reakcii na ukončenie projektu”Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku”, ktorý bol v rokoch 2016 – 2017 financovaný z rozpočtu FPU, si Vás dovoľuje pozvať na odborné pracovné stretnutie pre oblasť západ, ktoré je určené pre registrované múzea so sídlom v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom samosprávnom kraji. Predmetom stretnutia bude prerokovanie pripomienok múzeí […]

Štandardy odborných múzejných činností – pracovné stretnutie pre oblasť východ

Zväz múzeí na Slovensku v reakcii na ukončenie projektu“Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku“, ktorý bol v rokoch 2016 – 2017 financovaný z rozpočtu FPU, si Vás dovoľuje pozvať na odborné pracovné stretnutie pre oblasť východ, ktoré je určené pre registrované múzea so sídlom v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Predmetom stretnutia bude prerokovanie pripomienok múzeí […]

Medzinárodná súťaž Živa Award 2018

Ministerstvo kultúry SR sa obrátilo na Zväz múzeí na Slovensku so žiadosťou o sprostredkovanie výzvy na podávanie nominácií do súťaže o najlepšie slovanské múzeum Živa Award 2018. Ocenenie je udeľované od roku 2012, nominácie je možné podávať do konca januára 2018. Podrobnejšie informácie možno nájsť tu. List MK SR (pdf)

Štandardy odborných múzejných činností

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti pripravil vďaka dotácii, ktorú získal v roku 2016 z rozpočtu Fondu na podporu umenia, rukopis materiálu k štandardizácii múzejnej práce. Recenzovaný materiál autorského kolektívu Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku vychádza z platnej slovenskej legislatívy a je členený podľa základných odborných činností, t. j. jednotlivé kapitoly sa venujú […]

Konferencia o debarierizácii kultúrnych inštitúcií

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni pripravuje konferenciu Múzeum a galérie pre všetkých, ktorá bude venovaná debarierizácii kultúrnych inštitúcií, ktorá sa uskutoční 7. – 9. 11. 2017 v Starej Ľubovni. Termín podávania prihlášok: najneskôr do 15. 10. 2017 Podrobné informácie v priloženej pozvánke. Pozvánka (PDF) Prihláška (PDF) Prihláška (word)