Skip to main content

Prezentácia publikácie Príbeh predmetu: Osmičkové roky

13. novembra 2018 o 19,00 hod. sa v Kaplnke Bratislavského hradu uskutoční prezentácia novej publikácie s názvom Príbeh predmetu: Osmičkové roky, ktorú vydal Zväz múzeí na Slovensku pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Pozvánka Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

Kampaň Múzeum v čase, čas v múzeu. Vol. 2: Príbeh predmetu – osmičkové roky

Po pozitívnej odozve zo strany členských múzeí ako aj odbornej a laickej verejnosti Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku rozhodlo o pokračovaní v kampani Múzeum v čase, čas v múzeu, ktorá bola po prvý raz prezentovaná v roku 2014. Zámerom kampane naďalej zostáva aktivizácia múzeí na Slovensku pod záštitou Zväzu múzeí na Slovensku, ich spoločná propagácia a posilnenie vzájomnej spolupráce. Zväz múzeí […]

Poklady slovenských múzeí 2015

Cieľom tohto projektu, ktorý vyvrcholí v roku 2016 pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, je identifikácia a výber zbierkových predmetov európskeho významu, ktoré sa nachádzajú v zbierkových fondoch slovenských múzeí. Naším zámerom je slovenské zbierkové fondy predstaviť v kontexte európskeho geografického priestoru ako rovnocenné a dosiaľ opomínané pramene k vývoju ľudstva a […]

Príbeh predmetu. Rok 1914

Projekt bol súčasťou dlhodobej kampane ZMS s názvom Múzeum v čase, čas v múzeu. Pilotný ročník kampane bol zameraný na realizáciu odborných činností múzeí súvisiacich s rokom 1914 a 100. výročím vypuknutia 1. svetovej vojny. Tematická časť projektu trvala do 30.11.2014. Aktivity neboli obmedzené len na dokumentáciu vojnových udalostí, ale nabádali múzejníkov k mapovaniu všetkých […]

Múzeum v čase, čas v múzeu

Prioritnou úlohou dlhodobej kampane ZMS s názvom Múzeum v čase, čas v múzeu je zlepšenie propagácie práce múzejníkov, komunikácie múzeí s verejnosťou, posilnenie odborných činností v múzeách a vzájomnej koordinácie aktivít členských múzeí ZMS. Cieľom kampane je podporiť a rozšíriť spektrum odborných foriem práce, metód a postupov pre zabezpečenie systematickej a komplexnej múzejnej dokumentácie spoločnosti […]