Skip to main content

18. Valné zhromaždenie ZMS (16.10.2008)

Zápis z Valného zhromaždenia ZMS konaného 16.10.2008 ( PDF ) Príloha č. 1 – Zoznam ocenených na 18. Valnom zhromaždení ZMS ( PDF ) Príloha č. 2 – Správa Predstavenstva ZMS o činnosti ZMS od 17. VZ ( PDF ) Príloha č. 4 – Správa Revíznej komisie ZMS za obdobie od 17. VZ do 18.VZ […]

17. Valné zhromaždenie ZMS (21.11.2007)

Rozpracovaný program ZMS do 18. Valného zhromaždenia ( PDF ) Zápis z Valného zhromaždenia ZMS konaného 21.11.2007 ( PDF ) Uznesenie zo 17. riadneho Valného zhromaždenia ZMS konaného 21.11.2007 ( PDF ) Rámcový program ZMS do 18. Valného zhromaždenia ( PDF ) Schválený rozpočet ZMS na obdobie od 17. do 18. Valného zhromaždenia ( PDF […]

16. Valné zhromaždenie ZMS (23.11.2006)

Ochrana hnuteľných súčastí kultúrneho dedičstva v múzeách Slovenskej republiky ( PDF) Program ZMS do 17. Valného zhromaždenia ( DOC ) Uznesenie zo 16. riadneho Valného zhromaždenia ZMS konaného 23.11.2006 ( DOC ) Rámcový program ZMS do 17. Valného zhromaždenia ( DOC ) Rámcový rozpočet ZMS na obdobie od 16. do 17. Valného zhromaždenia ( DOC […]

15. Valné zhromaždenie ZMS (30.11.2005)

Program ZMS do 16. Valného zhromaždenia ( DOC ) Uznesenie z 15. riadneho Valného zhromaždenia ZMS konaného 30.11.2005 ( DOC ) Rámcový program ZMS do 16. Valného zhromaždenia ( DOC ) Rozpočet ZMS na obdobie od 15. do 16. Valného zhromaždenia ( DOC ) Správa Revíznej komisie ZMS za obdobie od 14. VZ do 15. […]

12. Valné zhromaždenie ZMS (12.11.2002)

Priority činnosti múzeí na Slovensku v strednodobom časovom horizonte ( DOC ) Priority Deklarácia o súčasnom postavení múzejníctva na Slovensku ( DOC ) Uznesenie z 12. riadneho Valného zhromaždenia ZMS konaného 12.11.2002 ( DOC ) Program ZMS do 13. Valného zhromaždenia ( DOC ) Rozpočet ZMS na obdobie od 12. do 13. Valného zhromaždenia ( […]