Skip to main content

Archív Zápisníc zo zasadania Rady do roku 2015

Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Múzeu mesta Bratislavy dňa 13.8.2015 ( PDF ) Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Múzeu SNP v Banskej Bystrici dňa 8.6.2015 ( PDF ) Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Múzeu mesta Bratislavy dňa 12.03.2015 ( PDF ) Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Múzeu […]