Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS v dňoch 4. a 5. júna 2019 v priestoroch ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici usporiada vedeckú konferenciu Museologica literaria 2019, na ktorú Vás srdečne pozývame.

Účastnícky poplatok vo výške 10 € sa bude vyberať pri prezentácii na konferencii.
Program konferencie bude zverejnený 20. mája 2019.

Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia.

FPU_logo1_modre

 

 

 

 

 

Termíny:
30. 4. 2019 uzávierka prihlášok aktívnych účastníkov
20. 5. 2019 uzávierka prihlášok pasívnych účastníkov
30. 9. 2019 odovzdanie rukopisov príspevkov do zborníka

Návratky posielajte vo forme podpísaných skenov e-mailom na adresu: sona.svacova@svkbb.eu.

Výzva (PDF)
Návratka (DOC)