Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 12. 6. 2018 v Bratislave