Zápis z 20. Valného zhromaždenia ZMS, konaného 6. – 7.10.2010 v Bratislave ( PDF )
Príloha č. 1 – Zoznam ocenených na 20. VZ ZMS ( PDF )
Príloha č. 2 – Správa P ZMS o činnosti v období 19. – 20. VZ ZMS ( PDF )
Príloha č. 3 – Správa o hospodárení ( PDF ) a správa revíznej komisie ( PDF )
Príloha č. 4 – Rámcový program ZMS do 21. VZ ( PDF )30
Príloha č. 5 – Návrh rozpočtu ZMS na rok 2011 ( PDF )
Príloha č. 6 – Komentár k rozpočtu ZMS ( PDF )
Príloha č. 7 – Správa o činnosti Sekcie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách ZMS ( PDF )
Príloha č. 8 – Správa o činnosti Etnologickej sekcie ZMS ( PDF )
Príloha č. 9 – Uznesenie z 20. VZ ZMS ( PDF )
Príloha č. 10 – Dohoda o spolupráci medzi ZMS a slovenským komitétom Medzinárodnej rady múzeí ( PDF )
Príloha č. 11 – Zmluva o spolupráci SACR ( PDF )
Príloha č. 12 – Dohoda o spolupráci medzi ZMS a Republikovou radou riaditeľov múzeí /Bielorusko/ ( PDF )
Príloha č. 13 – Návrh otvoreného listu „Múzeá a galérie v súčasnej situácii“ ( PDF )

Fotografie zo slávnostného rokovania 20. VZ ZMS 6.10.2010:

20vz1 20vz2 20vz3