Zápisnica z 21. valného zhromaždenia ZMS, ktoré sa konalo 27.10.2011 v Banskej Bystrici ( DOC )
Príloha č. 1: Zoznam ocenených na 21. VZ ZMS ( DOC )
Príloha č. 2: Správa o činnosti Predstavenstva od 20. do 21. VZ ZMS ( DOC )
Príloha č. 3: Zhodnotenie činnosti Predstavenstva ZMS od 18. do 21. VZ ZMS ( DOC )
Príloha č. 4: Komentár k hospodáreniu ZMS za kalendárny rok 2010 ( DOC )
Príloha č. 5: Správa Revíznej komisie ZMS ( DOC )
Príloha č. 6: Kandidátska listina (pôvodná) ( DOC )
Príloha č. 7: List múzeí z 26.10.2011 ( PDF )
Príloha č. 8: Rámcový program ZMS do 22. VZ ZMS ( DOC )
Príloha č. 9: Návrh rozpočtu ZMS na rok 2012 ( DOC )
Príloha č. 10: Uznesenie z 21. VZ ZMS ( DOC )
Príloha č. 11: Správa Etnologickej sekcie ZMS o činnosti za rok 2011 ( PDF )
Príloha č. 12: Správa Odbornej sekcie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách ZMS za rok 2011 ( DOC )
Príloha č. 13: Podklady ku Koncepcii ZMS k propagácii a popularizácii múzeí ( DOC )