Zápisnica z 22. valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku, ktoré sa konalo 18.4.2012 v Banskej Bystrici (PDF)
Príloha č. 1: Správa o činnosti ZMS za obdobie od 21. VZ ZMS (PDF)
Príloha č. 2: Správa o hospodárení ZMS za rok 2011 (PDF)
Príloha č. 3: Správa Revíznej komisie ZMS (PDF)
Príloha č. 4: Plán činnosti do 23. VZ (PDF)
Príloha č. 5: Rozpočet ZMS do 23. VZ (PDF)
Príloha č. 6: Súpis najčastejších nedostatkov pri žiadostiach o dotáciu v Grantovom systéme MK SR (PDF)
Príloha č. 7: Protest galérií Slovenska „Umenie prežiť“ (PDF)
Príloha č. 8: Potreby múzeí – podklady do programového vyhlásenia vlády (PDF)
Príloha č. 9: Uznesenie z 22. VZ ZMS (PDF)
Tlačová správa (PDF)