Sekretariát ZMS zabezpečuje administratívnu, organizačnú a hospodársku činnosť ZMS, vedie bežnú agendu ZMS. Činnosť sekretariátu vedie tajomník ZMS.

Ing. Štefan Engel, PhD., tajomník ZMS:
Tel.: +421 918 877 057
E-mail: zms@zms.sk

Želmíra Šípková, manažérka:
Tel.: +421 918 828 703
E-mail: manazer@zms.sk

Ing. Mária Štefániková, hospodárka:
Tel.: –
E-mail: hospodar@zms.sk