Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 06.05.2019 v Banskej Bystrici