Zápisnica zo zasadnutia P ZMS 8.11.2018 v Banskej Bystrici