Zápis z výjazdového zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 09. 10. 2018 v Žiline