Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 12.12.2018 v Banekej Bystrici