Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 18. 4. 2018 v Bratislave (PDF)