Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 21.03.2019 v Banskej Bystrici