Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 23.01.2019 v Bratislave