Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 23. 11. 2017 v Banskej Bystrici (PDF)