Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 6. 3. 2018 v Banskej Bystrici (PDF)