Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS zo 06.06.2019 v Banskej Bystrici