Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 18. 7. 2019 v Prievidzi (PDF)