Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 31. 3. 2016 v Bratislave