Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 7. 3. 2019 v Bratislave (PDF)